Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

2018

- Khai trương chi nhánh Hà Nội

2017

- Khai trương chi nhánh Cộng Hòa, quận Tân Bình và Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, Quận 7

2016

- Thâm nhập thị trường Việt Nam, TP. Hồ Chí Mính và Khai trương chi nhánh An Phú, Quận 2

2015

- Khai trương chi nhánh Yong-san

2014

- Khai trương chi nhánh Dae-chi

2012

- Khai trương chi nhánh Ap-gu-jeong, Cheon-an và Dae-gu

2011

- Khai trương chi nhánh In-cheon và Si-heung

2010

- Khai trương chi nhánh Cheon-ho và Ul-san

2009

- Khai trương chi nhánh Bun-dang

2008

- Khai trương chi nhánh Bu-cheon

2007

- Khai trương chi nhánh Hae-un-dae