Thẻ thành viên

Thẻ thành viên
Hạng bạc Hạng vàng Hạng VIP
Ưu đãi Tích điểm 5% trên tổng hóa đơn Không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác Tích điểm 8% trên tổng hóa đơn Miễn phí 1 vé ăn Miễn phí 2 nước ngọt Miễn phí 1 rượu vang Không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác Tích điểm 12% trên tổng hóa đơn Miễn phí 2 vé ăn Miễn phí 4 nước ngọt Miễn phí 2 rượu vang Không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác
Điều kiện
duy trì
- Trường hợp không dùng bữa tại nhà hàng từ 6 tháng trở lên, điều kiện phân hạng sẽ được điều chỉnh như dưới đây.

* Việc phát hành thẻ thành viên có thể được thực hiện khi tới dùng bữa tại nhà hàng, khuyến mãi được áp dụng ngay trong ngày phát hành thẻ.